Shishe lengjesh palestre840 LEK
655 LEK -22%Sasia


Bli me nje klik

Shishe lengjesh palestre
Plastike
e madhe HAP 1065A 9 BHA

Q564

Fleta e te dhenave

Përdorimi
Shishe

Referenca specifike