Termat Dhe Kushtet

Ne Pohojmë Që, Duke Konfirmuar Porosinë Tuaj, Ju Keni Lexuar Dhe Pranoni Pa Rezerva Kushtet Tona Të Përgjithshme Të Shitjes.

 

Termat Dhe Kushtet E Përgjithshme Të Shitjes Të Detajuara Më Poshtë Rregullojnë Marrëdhënien Kontraktuale Ndërmjet 'Përdoruesit' (Më Poshtë Gjithashtu Referuar Si 'Ju' Ose 'Blerësi') Dhe 'Depo.Casa' (Këtu E Tutje Referuar Si 'Ne' 'Website'). Ne Jemi Të Gatshëm T’ju Shërbejmë Kudo Që Të Ndodheni Brenda Pak Orëve Dhe Njëkohësisht Të Sigurojmë  Çmimet Më Të Lira Për Pothuajse Gjithçka Të Nevojshme Për Ju. Të Dyja Palët I Pranojnë Këto Kushte Pa Rezerva. Këto Kushte Të Përgjithshme Të Shitjes Janë Të Vetmet Kushte Që Janë Të Zbatueshme Dhe Zëvendësojnë Të Gjitha Kushtet Apo Marrëveshjet E Tjera Të Shkruara Ose Jo. Këto Terma Dhe Kushte Të Shitjes Janë Të Rëndësishme Për Ju Dhe Depo.Casa Pasi Ato Përdoren Për Të Mbrojtur Të Drejtat Tuaja Si Klient/ Konsumator Si Dhe Të Drejtat Tona Si Biznes.

Ndryshimet Në Termat Dhe Kushtet Dhe Në Website

Depo.Casa Është Një Projekt Në Progres Dhe Në Evoluim Të Vazhdueshëm, Dhe Për Këtë Arsye Aspekte/Opsione Të Caktuara Mund Të Ndryshojnë, Të Shtohen Ose Të Hiqen. Ne Rezervojmë Të Drejtën Për Të Përditësuar Faqen E Internetit Dhe Këto Kushte Të Shërbimit Nga Koha Në Kohë, Sipas Gjykimit Tonë Dhe Pa Asnjë Njoftim. Është Vetëm Përgjegjësia Juaj Për Të Qenë Të Përditësuar Me Termat Dhe Kushtet Në Fuqi Duke Kontrolluar Website-In Tonë Rregullisht. Përdorimi I Vazhdueshëm Nga Ana Juaj I Faqes Së Internetit Pas Publikimit Të Termave Të Shërbimit Të Përditësuara, Do Të Nënkuptojë Që Ju Keni Lexuar Dhe Bini Dakord Me Ndryshimet.

Si Të Blej Në Depo.Casa?

Sapo Hyni Në Faqen Tonë Ju Keni Mundësi Të Shikoni Shumëllojshmëri Produktesh, Por Edhe Nëse Doni Të Kërkoni Direkt Një Produkt Specifik Mund Të Kërkoni Tek Opsioni “KËRKO” Në Krye Të Faqes. Kur E Gjeni Produktin Që Ju Pëlqen E Shtoni Në Shportë Duke Shtypur Butonin.

Më Pas Nëpërmjet Një Metode Tepër Të Thjeshtë Ju Keni Mundësi Të Mbyllni Porosinë Tuaj Dhe Të Zgjidhni Mënyrën E Pagesës Me Cash. 

Nëse Jeni Klient I Ri, Duhet Të Regjistroheni Me Të Dhënat Tuaja Në Mënyrë Që Të Keni Mundësi Të Bëni Porosi Dhe Të Kryeni Blerje Në Faqen Tonë Online.Aksesi Në Faqen E Internetit Depo.Casa.

Ne Punojmë Shumë Për Të Siguruar Që Faqja E Internetit Është Gjithnjë Në Dispozicion Dhe E Aksesueshme Nga Publiku, Por Nuk Mund Të Garantojmë Që Faqja E Internetit Të Mos Ketë Momente Joproduktive Për Ndonjë Arsye. Ne Rezervojmë Të Drejtën Për Të Mbyllur Faqen E Internetit Për Periudha Të Shkurtra Kohore Për Arsye Të Operacioneve Lidhur Me Mirëmbajtjen E Zakonshme, Por Ne Garantojmë Që Do Të Përpiqemi Ta Mbajmë Këtë Mosfunksionim Në Minimum. Ne Nuk Do Të Jemi Përgjegjës Nëse Për Çfarëdo Arsye, Të Gjitha Ose Ndonjë Pjesë E Rrjeteve Të Internetit Nuk Janë Në Dispozicion Në Periudha Të Caktuara.

 

Pjesë E Procedurave Për Të Hapur Një Llogari Në Depo.Casa Është Vendosja E Një Fjalëkalimi. Ne Ju Rekomandojmë Që Të Zgjidhni Një Fjalëkalim Të Fortë Që Është Vështirë Për T’u Gjetur Nga Persona Të Tretë, Dhe Gjithashtu Rekomandojmë Që Ju Të Dilni Nga Llogaria Juaj Në Fund Të Çdo Sesioni. Ekziston Një Procedurë Për Rivendosjen E Fjalëkalimit Në Rast Se Harroni Fjalëkalimin Tuaj. Ju Duhet Të Trajtoni Informacionin Tuaj Të Hyrjes Në Llogari Si Konfidencial, Duke Mos Ia Zbuluar Atë Ndonjë Pale Të Tretë Dhe Vetëm Duke Përdorur Personalisht Depo.Casa. Nëse Mendoni Se Ka Pasur Ndonjë Shkelje Të Sigurisë Atëherë Është Përgjegjësia Juaj Që Të Na Njoftoni Menjëherë Në Mënyrë Që, Të Ndryshoni Fjalëkalimin Tuaj.

 

Është Kusht Që Për Përdorimin E Llogarisë Suaj Në Depo.Casa, Të Gjitha Informatat Që Jepni Në Faqen E Internetit Janë Të Sakta, Aktuale Dhe Të Plota. Ne Rezervojmë Të Drejtën Për Të Çaktivizuar Çdo Llogari Përdoruesi, Në Çdo Kohë, Nëse, Ju Nuk Keni Respektuar Apo Keni Shkelur Detyrimet Që Ju Lindin Sipas Këtyre Termave Dhe Kushteve Dhe Ligjeve Përkatëse Në Fuqi Në Shqipëri.

Ne Nuk Garantojmë Që Faqja E Internetit Apo Ndonjë Përmbajtje E Dhënë Në Faqen E Internetit Të Jetë Pa Gabime. Ne Menaxhojmë Të Dhënat Tuaja Personale Sipas Politikave Tona Të Privatësisë Dhe Ligjeve Përkatëse Në Fuqi.

 

Informacioni Rreth Produktit

Depo.Casa Tregon Shumë Kujdes Kur Vendos Informacionin, Përshkrimet Dhe Imazhet E Produktit Në Internet, Por Nuk Mban Përgjegjësi Për Ndonjë Gabim Ose Lapsus Të Ndonjë Informacioni Të Dhënë. 

Çmimet

Çmimet E Treguara Në Depo.Casa  Janë Të Paraqitura Në Lek (ALL) Dhe Nuk Përfshijnë Çmimin Për Dërgesën E Produktit. Shpenzimet E Dërgimit Tregohen Qartë Dhe Faturohen Në Fund Të Porosisë, Përveç Çmimit Të Produkteve. Ne Rezervojmë Të Drejtën Për Të Modifikuar Çmimet Tona Në Çdo Moment, Por  Në Asnjë Rast Nuk Do Të Ketë Ndryshime Çmimesh Pas Plotësimit Të Porosisë Nga Ana Juaj.  Çmimi Që Do Të Shfaqet Në Faqen E Internetit Pasi Ju Te Keni Plotësuar Dhe Konfirmuar Porosinë, Do Të Jetë Çmimi Final Dhe Shuma E Vetme Që Ju Do Të Detyroheni Të Paguani Në Momentin E Marrjes Në Dorëzim Të Produktit.

 

Disponueshmëria

Depo.Casa nuk mban asnjë përgjegjësi në rast të ndonjë pasaktësie apo mospërputhje në ilustrimin e produktit.
Depo.Casa nuk garanton disponueshmërinë e çdo produkti të publikuar në faqen e internetit. Disponueshmëria e produkteve i korrespondon disponueshmërisë në magazinë. Në rast mungese të disponueshmërisë së produktit, Depo.Casa merr përsipër të informojë Klientin sa më shpejt në kontaktet që ai ka vendosur gjatë blerjes online, por në çdo rast brenda 72 orëve nga momenti i konfirmimit të porosisë.
Në rast gabimi në shkrim në lidhje me çmimet e një apo disa produkteve, Depo.Casa do t’ia njoftojë gabimin Klientit. Klienti është i lirë të zgjedhë për vazhdimin e transaksionit deri në fund apo ndërprerjen e tij.
 

Kthimi I Produktit

Nëse Ju Dëshironi Ndërrim Produkti, Kërkesa Duhet Të Bëhet Brenda 48 Orëve Nga Momenti Që Ju Keni Marrë Porosinë Në Dorëzim Nga Korrieri.  Produktet Që Doni Të Ndërroni Duhet Të Jenë Në Kutinë Origjinale. Me Paketimin Dhe Ambalazhimin E Tyre, Të Mos Jenë Përdorur Apo Dëmtuar Gjatë Provës Dhe Tё Shoqërohen Me Të Gjithë Aksesorët Dhe Udhëzimet E Përdorimit.

Ju Do Të Keni Mundësi Vetëm Ta Zëvëndësoni Produktin Me Një Produkt Tjetër, Nuk Do Të Mund T`Ju Kthen Paratë.

Ne Jemi Gjithashtu Të Gatshëm Të Informojmë Postën Që Të Vijë Ta Marë Produktin Tek Ju, Në Të Tilla Raste Ju Do Keni Mundësi Të Paguani Çmimet Preferenciale Që Ne Kemi Për Dërgimin E Produktit. Në Tiranë Kosto E Dërgesës Është 200 Lekë, Në Qytetet E Tjera Të Shqipërisë Kosto Është 300 Lekë.

 

E Drejta E Autorit:

Të Gjitha Dizenjot, Teksti, Grafika, Udhëzimet, Komentet, Përzgjedhjet Dhe Rregullat Janë Eskluzive Për Kompaninë Tonë Dhe Janë Të Mbuluara Nga Ligjet Ndërkombëtare Të Së Drejtës Së Autorit. Leja Ju Është Dhënë Për Të Parë, Për Të Bërë Kopje Elektronike Dhe Të Printoni Një Pjesë Të Kësaj Faqeje Webi Për Qëllimin E Vetëm Për Tu Përdorur Si Një Burim Për Blerje. Çdo Përdorim Tjetër I Materialeve Në Këtë Faqe Webi, Duke Përfshirë Edhe Riprodhimin Për Qëllime Të Tjera Si Ato Që Përmendëm Më Lart, Modifikimi, Shpërndarja Ose Ribotimi, Pa Lejen Paraprake Me Shkrim Të Kompanisë, Është I Ndaluar Rreptësisht.


 

Privatësia Dhe Mbrojtja E Të Dhënave Personale

Detajet Dhe Të Dhënat Tuaja Personale Që Na Jepni Janë Thelbësore Për Përpunimin Dhe Dërgimin E Porosive Tuaja, Kryerjen E Shërbimeve Nga Ana Jonë Në Mënyrë Sa Më Profesionale Dhe Efikase, Si Dhe Për Faturimin, Prandaj Mosdhënia E Këtyre Të Dhënave Do Të Rezultojë Në Anulimin E Porosisë Suaj. Duke U Regjistruar Në Website, Ju Pranoni Të Na Jepni Informacione Të Vërteta Dhe Të Sakta Si Dhe Pranoni Përpunimin E Të Dhënave Personale Nga Ana Jonë. Komunikimi I Informacionit Të Rremë Është Në Kundërshtim Me Kushtet Dhe Termat E Përgjithshme Të Depo.Casa.

 

Ju Keni Të Drejtën E Përhershme Për Të Aksesuar Dhe Korrigjuar Të Gjithë Informacionin Që Ju Intereson, Në Përputhje Me Ligjet Ndërkombëtare Dhe Kombëtare Të Vendit. Ju Mundeni Në Çdo Kohë Të Bëni Kërkesë Te Depo.Casa Për Të Gjetur Se Çfarë Informacioni Personal Ne Mbajmë Në Lidhje Me Ju. Ju Mundeni Në Çdo Kohë, Dhe Sipas Kërkesës Tuaj, Të Modifikoni Këtë Informacion. Ne Do Të Ruajmë Dhe Përpunojmë Të Dhënat Tuaja Personale Në Përputhje Me Ligjin Nr. 9887, Datë 10.03.2008, Ndryshuar Me Ligjin Nr. 48/2012 “Për Mbrojtjen E Të Dhënave Personale”.

 

Cookies Regjistrojnë Disa Informacione Të Cilat Ruhen Në Hard Drive Tuaj. Ky Informacion Na Mundëson Të Gjenerojmë Statistika Në Bazë Të Të Dhënave Nga Vizitorët Në Faqen Tonë Dhe Të Sugjerojmë Produkte Që Mund T'ju Interesojnë Sipas Artikujve Që Keni Zgjedhur Kur Keni Vizituar Më Parë Faqen Depo.Casa. Cookies Nuk Përmbajnë Asnjë Informacion Konfidencial Në Lidhje Me Ju.Pronësia Intelektuale

Të Gjitha Përmbajtjet Në Faqen Depo.Casa (Ilustrime, Tekste, Logo, Emra Të Markave, Imazhe Dhe Video) Janë Pronë E Euroidea Shpk. Çdo Riprodhim I Pjesshëm Ose I Plotë I Kësaj Përmbajtjeje, Me Çfarëdo Mjeti Dhe Mënyre, Duhet T’i Nënshtrohet Autorizimit Paraprak Dhe Të Shprehur Nga Depo.Casa. Të Gjitha Informacionet, Përmbajtjet Dhe Skedarët Mbrohen Nga Ligjet Kombëtare Dhe E Drejta E Pronësisë Intelektuale Shqiptare. Depo.Casa Nuk Mund T'ju Japë Të Drejtën Për Të Kopjuar, Shfaqur Ose Shpërndarë Përmbajtje Për Të Cilat Ju Nuk Keni Të Drejta Pronësie Intelektuale. Të Gjitha Përdorimet Mashtruese Të Kësaj Përmbajtje Që Cenojnë Të Drejtat E Mbajtura Nga Një Palë E Tretë Përbëjnë Shkelje Që Dënohen Rëndë Sipas Ligjit Nr.9947, Datë 7.7.2008 “Për Pronësinë Industriale”, I Ndryshuar.

 

Euroidea Shpk Nuk Do Të Konsiderohet, Në Asnjë Rrethanë, Përgjegjës Nëse Një Përdorues Shkel Të Drejtat E Mbajtura Nga Një Palë E Tretë Nëpërmjet Aktiviteteve Të Tij Në Këtë Faqe Interneti (Depo.Casa).

Komentet E Përdoruesve


Çdo Mendim/Koment I Lënë Në Faqen Depo.Casa Nga Klientët/Përdoruesit Monitorohen Dhe Mund Te Modifikohen Nga Depo.Casa. Nëse Komentet Shkelin Ligjet Kombëtare Ose Janë Të Papërshtatshme (Publicitet Abuziv, Shpifje, Ofendime, Komente Jashtë Kontekstit Të Faqes Etj, ), Depo.Casa Rezervon Të Drejtën Të Fshijë Ose Modifikojë Ato.

Klientet te cilet kane kryer porosi, per te cilen nuk kan kryer pagesen ose marjen e produktin nuk kane te drejte te kerkojne llogari per vonesen ose anullimin e porosise.

Detyrimet

Ju, Me Përdorimin E Kësaj Faqeje, Nënkuptoni Që Jeni Dakort Me Kushtet Tona Dhe I Pranoni Ato Në Momentin Që Bëni Një Blerje. Ne Gjithashtu Jemi Të Detyruar Të Respektojmë Çdo Premtim Dhe Shërbim Që Publikojmë Në Faqen Tonë Www.Depo.Casa