Xhezve

Xhezve

Filtra aktiv

Xhezve elektrike Raf

Cmimi normal 1 100 LEK Cmimi
858 LEK

Xhezve elektrike Raf

Cmimi normal 1 100 LEK Cmimi 858 LEK

Xhezve red

Cmimi normal 280 LEK Cmimi
218 LEK

Xhezve red

Cmimi normal 280 LEK Cmimi 218 LEK

Beres Kafe Moka

Cmimi normal 780 LEK Cmimi
608 LEK

Beres Kafe Moka

Cmimi normal 780 LEK Cmimi 608 LEK

Beres Kafe Moka 3

Cmimi normal 1 300 LEK Cmimi
1 014 LEK

Beres Kafe Moka 3

Cmimi normal 1 300 LEK Cmimi 1 014 LEK

Xhezve Ngjyre bakri

Cmimi normal 720 LEK Cmimi
562 LEK

Xhezve Ngjyre bakri

Cmimi normal 720 LEK Cmimi 562 LEK

Beres kafe moka 2

Cmimi normal 1 220 LEK Cmimi
952 LEK

Beres kafe moka me dizajne zemer 

Beres kafe moka 2

Beres kafe moka me dizajne zemer 

Cmimi normal 1 220 LEK Cmimi 952 LEK

Beres kafe Moka

Cmimi normal 900 LEK Cmimi
702 LEK

Beres kafe Moka

Cmimi normal 900 LEK Cmimi 702 LEK

Xhezve Elektrike Lexical

Cmimi normal 2 600 LEK Cmimi
2 028 LEK

Xhezve Elektrike Lexical

Cmimi normal 2 600 LEK Cmimi 2 028 LEK